Juraj

Hedvig

detský kardiológ

Dieťa je dar

Pre každého z nás. Námaha, obeta, ale aj radosť a zmysel života smeruje k deťom. Práca s nimi je darom. Je to inšpiratívne, povzbudzujúce, napĺňajúce a miestami aj úsmevné. Je fascinujúce, aké dokáže byť detské srdce. Prajme si, my dospelí, aby v našich srdciach zostalo čo najviac toho detského...
 
 
 
 
 
 

Profil

PROFESIONÁLNA PRAX
 • 2018
  - Lekárska fakulta Univerzita P. J. Šafárika Košice
  - Jednotka intenzívnej starostlivosti a resuscitácie novorodeneckého oddelenia LF UPJŠ
  - súkromná prax kardiologickej ambulancie pre deti a dorast, KARDIOPED s.r.o.
 • 2017
  - Lekárska fakulta Univerzita P. J. Šafárika Košice
  - Jednotka intenzívnej starostlivosti a resuscitácie novorodeneckého oddelenia LF UPJŠ
  - Klinika detí a dorastu, Detská fakultná nemocnica Košice
  - súkromná prax kardiologickej ambulancie pre deti a dorast, NEOCARDIO s.r.o.
  - ProCare, poliklinika Sekčov, Prešov
 • 2016
  - Lekárska fakulta Univerzita P. J. Šafárika Košice
  - Jednotka intenzívnej starostlivosti a resuscitácie novorodeneckého oddelenia LF UPJŠ
  - Klinika detí a dorastu, Detská fakultná nemocnica Košice
  - súkromná prax kardiologickej ambulancie pre deti a dorast, NEOCARDIO s.r.o.
 • 2014
  - Lekárska fakulta Univerzita P. J. Šafárika Košice
  - Klinika detí a dorastu, Detská fakultná nemocnica Košice
  - Jednotka intenzívnej starostlivosti a resuscitácie novorodeneckého oddelenia LF UPJŠ
 • 2013 - 2014
  - Bristol Royal Hospital for Children, Bristol, United Kingdom, Dept. of Paediatric Cardiology
 • 2002 - 2013
  - Lekárska fakulta Univerzita P. J. Šafárika Košice
  - Klinika detí a dorastu, Detská fakultná nemocnica Košice
  - Jednotka intenzívnej starostlivosti a resuscitácie novorodeneckého oddelenia LF UPJŠ
 • 2000-2002
  - VSŽ Nemocnica a.s., Košice-Šaca, Novorodenecké oddelenie
 • 1996 - 2000
  - Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice, Oddelenie patológie
VZDELANIE
 • 2008 - 2012: PhD.
 • 2008: kvalifikačná atestácia z detskej kardiológie
 • 2006: kvalifikačná atestácia z pediatrie II
 • 2002: kvalifikačná atestácia z pediatrie I
 • 2000: kvalifikačná atestácia z patológie I
 • 1989 - 1996: LF UPJŠ, MUDr.
 • JAZYKY: anglický
POBYTY, KONGRESY
 • Innsbruck, program Erazmus plus, Rakúsko, 2016
 • Bristol Royal Hospital for Children, Dept. of Paediatric Cardiology, Bristol, Veľká Británia, 2013 - 2014
 • FN Motol, Česká republika, Echokg školenie, program Erazmus, 2010
 • 18 Th Meeting of Europen Society for Pediatric Clinical Research, Innsbruck, Rakúsko, 2009
 • Heart Failure Congress, Milano, Taliansko, 2008
 • Euroecho 2008, Lyon, Francúzsko, 2008
 • Cleveland Seminar Salzburg - Cardiac Imaging, Rakúsko, 2007
 • Weill Cornell Seminar Salzburg - Cardiology, Rakúsko, 2005
GRANTY
 • VEGA 1/1178/04: Faktory determinujúce vznik jaziev v renálnom parenchýme u detí s vezikoureterovým refluxom
 • VEGA č. 1/0805/08: Nové markery kardiovaskulárneho rizika u detí a mladistvých s chronickou chorobou obličiek
 • MZ SR č. 2005/1-DFNKE-01: Molekulové podklady teratogenného, metabolického a aterogénneho účinku hyperhomocysteinémie na plod a dieťa
 • CEVA II: Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerozy 2010 - 2013
 • koordinátor štúdie VAL489 (valsartan) Diovan - multicentrické, randomizované, dvojito slepé, paralelné hodnotenie, 12-týždnové hodnotenie valsartanu v porovnaní s enalaprilom na systolický krvný tlak meraný v sede u detí od 6 do 17 rokov života s hypertenziou (2007 - 2008)
 • 43 publikačných prác, z toho 7 publikácií v databáze SCOPUS, 21 SCI citácií (stav k 11. 7. 2016)

POĎAKOVANIE


Po ukončení vysokoškolského štúdia som pôsobil na niekoľkých pracoviskách, kde som mal česť pracovať s viacerými osobnosťami.

Ďakujem patrí prednostovi a primárovi Ústavu patológie UNLP v Košiciach, prof. MUDr. A. Böörovi, CSc a prim. MUDr. R. Krajcárovi, kde som pôsobil v mojich prvých rokoch po ukončení štúdia. Na ďalšom pracovisku, na ktorom pôsobim aj s prestávkou dodnes, na Klinike detí a dorastu UPJŠ a DFN v Košiciach, ma významným spôsobom ovplyvnila donedávna ešte prednostka tejto kliniky, prof. MUDr. Ľ. Podracká, CSc.

Srdečná vďaka patrí aj konzultantom detskej kardiológie zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie, Professor Robert M R Tulloh MA DM FRCP FRCPCH a Alison Hayes MD., ktorí ma odborne viedli počas môjho pôsobenia v UK.

Obrovské ďakujem patrí aj mojej manželke Jane za neutíchajúcu podporu, obetu a trpezlivosť. Ďakujem aj svojim trom úžasným deťom, ktoré sú pre mňa zdrojom radosti, inšpirácie a oddychu.

Poisťovne


Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v našej ambulancii je hradené zo zdrojov verejného zdravotníctva u týchto zdravotných poisťovní:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.     Union zdravotná poisťovňa, a.s.     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Vyšetrenia pre samoplatcov sú realizované na priamu platbu podľa cenníka dostupného v ambulancii.


Nadovšetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. (Prís 4, 23)

Ako sa objednať?

Rodičia môžu deti objednať kedykoľvek v denných hodinách telefonicky na čísle 055 7968 920 alebo 0903 445 761. V prípade, že nereagujeme na zvonenie telefónu, zavoláme späť hneď, ako budeme môcť.

Ordinačné hodiny

Pondelok 08:00 – 15:30
Utorok 08:00 – 15:30
Štvrtok 08:00 – 15:30
Piatok 08:00 – 15:30


Radi privítame návrhy, podnety či pripomienky pre zlepšenie kvality našej práce telefonicky na čísle 055 7968 920 alebo 0903 445 761 alebo emailom na kardioped@jurajhedvig.sk

Kontakt

 • 055 7968 920 alebo 0903 445 761


 • kardioped@jurajhedvig.sk
 •  

 •  
 • kardiologická ambulancia pre deti a dorast
 • Medicínske centrum
 •  
 • Tomášikova 8, 040 01 Košice
 •  
 • 1. poschodie č. dverí 228, Kardioped s.r.o.
 •  
 • bezplatné parkovanie v areáli budovy, bezbariériový vstup
 •  
 •  
Prepísať kód z obrázku

* povinné políčka